UCHWAŁA NR 53/07/2016 o przyjęciu kalendarza PZSzach na 2017 rok

457

UCHWAŁA NR 53/07/2016

Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 03.07.2016 r.

o przyjęciu kalendarza PZSzach na 2017 rok

 Zarząd PZSzach podjął decyzję o przyjęciu kalendarza PZSzach na 2017 rok.

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Zarządu. 8 głosów ZA. Nie głosowali: Adam Dzwonkowski, Jan Kusina, Anna Mrozińska

Załącznik do uchwały – Kalendarz PZSzach 2017