Komunikat Organizacyjny DMP I Liga 2016 Poronin

627
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI  W SZACHACH – I LIGA
PORONIN 03-11.09.2016
1.Organizator:
● Uczniowski Klub Sportowy przy SP 8 Chrzanów.
•Dyrektor zawodów – Marian Sadzikowski, tel: 606704871; e-mail: chessinchrzanow@wp.pl
2.Termin i miejsce zawodów:
● Ośrodek Wypoczynkowy ,,LIMBA” Poronin , ul. Kośne Hamry  15A
● odprawa techniczna – 02.09.2016 r. godzina 20.30
● biuro zawodów czynne – 02.09.2016 r. od godziny 15.00
3. Uczestnictwo:
● prawo gry mają drużyny wymienione w Regulaminie DMP I Liga.
4. Warunki uczestnictwa:
● terminowe zgłoszenie drużyn do dnia 5.08.2016 r. na adres Polskiego Związku Szachowego i organizatora – Marian Sadzikowski, e-mail chessinchrzanow@wp.pl
•wpisowe w wysokości: 1400 zł do dnia 5.08.2016 r. na konto: Polski Związek Szachowy Bank BPH S.A nr konta: 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184.
•wniesienie opłaty klasyfikacyjno-rankingowej na konto Polskiego Związku Szachowego przed rozpoczęciem zawodów.
•imienne zgłoszenie składu drużyn (załącznik Regulaminu DMP) do 19.08.2016 r. na adres:
•organizatora e-mail  chessinchrzanow@wp.pl
•biura PZSzach: biuro@pzszach.pl
•sędziego głównego  zenonchojnicki@gmail.com
5. Koszt zakwaterowania i wyżywienia: pokoje wysoki standard ( TV, Łazienka, WiFi), wyśmienite wyżywienie bez ograniczeń (śniadanie i kolacja – szwedzki stół, obiad podawany):
•koszt pobytu od kolacji 02.09.2016 r. do obiadu 11.09.2016 r. to 765 zł od 1 osoby w pokoju dwu i więcej osobowym (9 dni x 85 zł). W pokoju 1 osobowym 1080 zł (9 dni x 120 zł).
* Trzeci pokój jednoosobowy dla drużyny w cenie 110 zł ( 990 zł ).
* Zniżki OW Limba dla ewentualnych dzieci zawodników i osób towarzyszących.
6. Rezerwacja zakwaterowania i wyżywienia:
● do dnia 05.08.2016 r. z dokładnym wyszczególnieniem ilości przyjeżdżających zawodników oraz warunków pobytu (pokoje 1, 2 lub więcej osobowe) na adres e-mail: chessinchrzanow@wp.pl. Informacje  telefonicznie 606704871.
● opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie należy przekazywać do dnia 22.08.2016 na konto UKS przy SP 8 Chrzanów ING Bank Śl. o/Chrzanów nr konta 54 1050 1302 1000 0022 9083 9964 lub po uzgodnieniu z organizatorem na miejscu gotówka.
7. Nagrody
•w klasyfikacji drużynowej za miejsca I – III: 2400zł, 1500zł, 1200zł
•puchary za miejsca I-III.
•medale dla ośmiu osób – trzech najlepszych drużyn.
•dyplomy dla wszystkich drużyn.
•nagrody i medale za miejsca I-III na szachownicach.
•nagrody finansowe specjalne OW Limba.
8. Inne
•terminy rund: I – VIII: godzina 15.00, runda IX – godzina 9.00.
● za ubezpieczenie zawodników, odpowiedzialne są jednostki delegujące.
•w zawodach obowiązuje Regulamin  DMP Polskiego Związku Szachowego.
•za stan zdrowia zawodników (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca.
● prawo interpretacji Regulaminu należy do właściwych organów PZSzach i Sędziego Głównego zawodów.
● organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści niniejszego Komunikatu
9. Dodatkowe
•Dla uczestników zawodów czynny będzie nieodpłatnie bufet kawowy 24 h i napoje podczas rundy.
•nieodpłatny dostęp do  Internetu oraz WiFi w pokojach.
•nieodpłatnie boiska sportowe, bilardy, tenis stołowy, piłkarzyki, promocyjne wejście na basen oraz sauny.
•sale do analiz, spotkań towarzyskich.
•imprezy towarzyszące: źródła termalne, turniej szachów błyskawicznych, impreza integracyjna z kapelą góralską,
Dyrektor Zawodów Marian Sadzikowski