UCHWAŁA NR 36/05/2016 o powołaniu Marioli Woźniak do Kadry Narodowej

134

UCHWAŁA NR 36/05/2016
Zarządu
Polskiego Związku Szachowego z dnia 27.05.2016

o powołaniu Marioli Woźniak do Kadry Narodowej
 

Zarząd PZSzach powołał Mariolę Woźniak do Kadry Narodowej Kobiet.
Głosowało 11 członków Zarządu. 11 głosów ZA.