Mistrzostwa Śląska i Katowic w Szachach Błyskawicznych

2233

Katowice_Hetman

Komunikat Organizacyjny
Mistrzostw Śląska i Mistrzostw Katowic w szachach błyskawicznych
o Puchar Prezydenta Miasta Katowice,
Katowice, 3 maja 2016 r.

1. Cel turnieju:
– uczczenie i przypomnienie przypadających rocznic – 225 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
oraz 95 rocznicy Wybuchu III Powstania Śląskiego,
– popularyzacja sportu szachowego wśród dzieci i młodzieży,
– możliwość poznania i rywalizacji z arcymistrzami, medalistami Mistrzostw Europy i Polski,
reprezentantami K.Sz. „HETMAN” w Katowicach,
– wyłonienie Mistrza Śląska i Katowic oraz Klubu K.Sz. „HETMAN” w Katowicach na rok 2016.

2. Organizatorzy:
Urząd Miasta w Katowicach
Śląski Związek Szachowy
Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach
Klub Szachowy „HETMAN” w Katowicach

3. Termin i miejsce turnieju:
3.05.2016r. – Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”, ul. Gen. J. Hallera 28 w Katowicach,
godz. 10:00 – rozpoczęcie, 13:30 – uroczyste zakończenie.

4. Warunki uczestnictwa:
Do udziału uprawnieni są wszyscy chętni zgłoszeni na portalu ChessArbiter do dnia 02.05.2016 r., z opłaconym wpisowym oraz potwierdzeni do turnieju na sali gry do godz. 9:30 w dniu 3.05.2016r. Wpisowe (preferowane) można wpłacić na konto jak poniżej.
Zgłoszenia można dokonać również wcześniej na adres e-mail: hetman.katowice@gmail.com lub na numer kom.: 608 023 537
Wpisowe: 10 zł dla dzieci, młodzieży, studentów i emerytów, 20 zł – dorośli (pracujący).
Z wpisowego zwolnieni zawodnicy utytułowani (GM, WGM, IM, WIM, FM, WFM).
Sprzęt szachowy zapewnia organizator.

5. System rozgrywek:
Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 13 rund, zgłoszone do rankingu FIDE
Tempo gry : 3 minuty + 2 sekundy za każde wykonane przez zawodnika posunięcie.
Grupa do lat 10 – 7 rund po 10 min./ zawodnika.
Obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego dla gry tempem błyskawicznym.

6. Nagrody:
Za zdobycie I miejsca: tytuł Mistrza Śląska, Mistrza Katowic, szwajcarski zegarek naręczny Bisset, 400,00zł, puchar, I miejsca w klasyfikacji juniorów do lat 20, I miejsca w klasyfikacji juniorów do lat 16, oraz I miejsca w klasyfikacji juniorów do lat 12 przewiduje się nagrody rzeczowe – zegarki naręczne i puchary. Za zdobycie miejsca II i III w ogólnej klasyfikacji przysługuje tytuł I i II wicemistrza Śląska i Katowic, zegarki naręczne, odpowiednio 350,00 i 300,00zł. Za miejsca IV, V i VI w klasyfikacji ogólnej odpowiednio 200, 150 i 100 zł.
Za zajęcie II i III miejsca w klasyfikacji juniorów do lat 20, II i III miejsca w klasyfikacji juniorów do lat 16, oraz II i III miejsca w klasyfikacji juniorów do lat 12 przewiduje się nagrody rzeczowe – zegarki naręczne.
Dla najlepszych kobiet odpowiednio za zajęcie miejsca I – tytuł Mistrzyni Śląska, Mistrzyni Katowic, zegarek naręczny oraz puchar, miejsca II i III – tytuł I i II wicemistrzyni Śląska i Katowic oraz zegarki. Nagrody nie są łączone.
Nagrody rzeczowe niespodzianki w grupie do lat 10, oraz dyplomy dla pierwszej szóstki.
Będzie prowadzona dodatkowo klasyfikacja drużynowa na podstawie sumy punktów czterech najlepszych reprezentantów klubu. Klasyfikacja drużynowa będzie liczona tylko dla jednej drużyny klubowej.
Nagrodami będą puchary za miejsca 1 – 3.
Mistrz Klubu Szachowego „HETMAN” w Katowicach (członek Klubu) na rok 2016 otrzyma dodatkowo okolicznościowy ozdobny dyplom.

7. Dotychczas Mistrzami Klubu Szachowego „HETMAN” zostali:
2001 – IM Grzegorz Masternak
2002 – k Wiesław Latka
2003 – k Wiesław Latka
2004 – m Aleksander Hnydiuk
2005 – IM Jacek Bielczyk
2006 – IM Bartłomiej Heberla
2007 – GM Bartłomiej Heberla
2008 – GM Kamil Mitoń
2009 – GM Kamil Mitoń
2010 – GM Bartosz Soćko
2011 – GM Bartosz Soćko
2012 – GM David Navara
2013 – GM Bartosz Soćko
2014 – GM Kamil Mitoń
2015 – GM David Navara

8. Uwagi dodatkowe:
W czasie rozgrywek przy sali turniejowej czynny będzie bufet z napojami.

Ilość miejsc w turnieju ograniczona do 120 osób. Decyduje kolejność zapisów i data wpłaty wpisowego na konto Klubu: 87 1020 2313 0000 3302 0019 4506