Lublin. Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Jana Zukertorta 28.06-02.07.2023,

538

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Jana Zukertorta w ramach Międzynarodowej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 ,

28.06-02.07.2023, Lublin

CEL:

Zdobycie tytułów i kategorii szachowych PZSzach.

Uzyskanie lub podwyższenie rankingu międzynarodowego FIDE.

Turniej rozgrywany będzie w ramach promocji Miasta Lublin

Popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

ORGANIZATOR:

Lubelski Klub Szachowy, szachowylublin@gmail.com

Sędzia główny Zbigniew Pyda, tel. 604-084-134, e-mail: szachowylublin@gmail.com

WSPÓŁPRACA:

Miasto Lublin

Warsztaty Kultury w Lublinie

PATRONAT HONOROWY:

Pan Krzysztof ŻUK Prezydent Miasta Lublin

PATRONAT:

Pan Bogumił KRZYSZCZAK Prezes Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego w Lublinie – „Przewodniczący Komitetu Honorowego – Sponsor XV Międzynarodowego Turnieju Szachowego im. Jana Zukertorta

SPONSORZY:

FUNDACJA LOTTO IM. H. KONOPACKIEJ – sponsor generalny

SKOK IM. Z. CHMIELEWSKIEGO W LUBLINIE – sponsor główny

TERMIN I MIEJSCE:

28.06 – 02.07.2023 r. – Turniej A od 1800 PZSzach

28.06 – 02.07.2023 r. – Turniej B do 1600 PZSzach

Trybunał Koronny ul. Rynek 1 (centrum Starego Miasta Lublin)

Turnieje szachów błyskawicznych 08.07 i szachów szybkich 09.07 w oddzielnym komunikacie

PRAWO UCZESTNICTWA:

grupa A – zawodnicy z rankingiem PZSzach 1800

(możliwość uzyskania tytułów i centralnych kategorii szachowych i podwyższenie rankingu FIDE)

grupa B – zawodnicy z rankingiem PZSzach do 1600

(możliwość uzyskania kategorii szachowych, okręgowych i I centralnej kobiecej, wejście na listę światową FIDE warunek min 6 zawodników z rankingiem FIDE w turnieju)

SYSTEM GRY:

grupy A, B – 9 rund systemem szwajcarskim po 90 minut na całą partię dla zawodnika i dodatkowo po 30 sekund na każdy ruch od początku partii

ZGŁOSZENIA:

W serwisach turniejowych:

grupa A – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_3661/

grupa B – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_3783/

Bezpośrednio u sędziego tel: 604-084-134 lub e-mail: szachowylublin@gmail.com

Termin zgłoszeń upływa 25 czerwca 2023 r. lub w przypadku wolnych miejsc także po!

W przypadku, gdy do grupy zgłosi się mniej zawodników, zawody zostaną rozegrane systemem kołowym.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

We własnym zakresie

PROGRAM ZAWODÓW:

Data grupa A i B 28.06-02.07.2023

28.06.2023 14,30-15:30 – potwierdzenia, 16:00 I

29.06.2023 09:15 – runda II i ok 13,00 – runda III

30.06.2023 09:15 – runda IV i ok 13,00 – runda V

1.07.2023 09:15 – runda VI i ok 13,00 – runda VII

2.07.2023 09:15 – runda VIII – IX

KRYTERIA PUNKTACJI POMOCNICZEJ:

średni Buchholz, pełny Buchholz, progresja

WPISOWE PŁATNE PRZELEWEM:

grupa A i B – 120 zł od zawodnika. Mistrzowie FIDE, IM i GM oraz Mistrzowie Krajowi po akceptacji przez Organizatora zwolnieni z wpisowego. Zapraszamy!

Wpisowe zawiera opłaty: rankingową PZSzach (FIDE)

Wpisowe można opłacić przelewem bankowym na konto organizatora (nr rachunku 89 2030 0045 1110 0000 0281 9360 Lubelski Klub Szachowy, 20-465 Lublin, ul. Biernata z Lublina 20/3) do 22.VI grupa A i B lub gotówką w dniu zawodów wyższe o 50 zł w przypadku wolnych miejsc.

NAGRODY:

Turniej A FIDE: I msc – 1000zł, II msc – 700zł, III msc – 500zł, IV msc – 300zł, V msc – 200zł

nagrody specjalne w grupach juniorskich dedykowane w grupach przy udziale w danej klasyfikacji min 6 zawodników(np. I 300, II 200, III 100 do ustalenia do trzeciej rundy) kobiet, inne a także dla najlepszego juniora LKSz Lublin itd. itp.

Turniej B do 1600 ranking PZSzach I msc 500zł, II msc 300zł, III msc 200zł, nagrody specjalne finansowe dedykowane podane zostaną do trzeciej rundy

Puchary za miejsca I-III w klasyfikacjach generalnej i wyróżnienia (puchary, statuetki)

Dyplomy dla wszystkich uczestników

Nagrody w grupie A gwarantowane przy min. 25 zawodnikach natomiast w grupie B przy min 15 zawodników

INFORMACJE DODATKOWE:

Obowiązują aktualne przepisy FIDE i PZSzach. Turniej A zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 30 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.

Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Uczestnictwo w turnieju oznacza zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w zakresie związanym z obsługą turnieju, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Uczestnictwo w turnieju oznacza zgodę zawodników i osób towarzyszących na wykorzystanie swojego wizerunku w ogólnopolskich i lokalnych mediach, na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatora (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z imprezy).

Samochody najlepiej pozostawić w Centrum Handlowym VIVO Lublin, ul. Unii Lubelskiej 2, – parking bezpłatny 10 minut od sali gry i tam oczywiście robić codzienne zakupy, czy korzystać z wyżywienia

Nagrody nie przechodzą na innych zawodników. Każdy zawodnik może otrzymać jedną wyższą nagrodę, nagrody nie przechodzą na innych. Trwają działania w celu zwiększenia puli nagród!

W sprawach nieujętych w komunikacie organizacyjnym turnieju lub Kodeksie Szachowym decyduje sędzia główny.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w przypadku nieprzewidzianych sytuacji!

Aktualizacja komunikatu na bieżąco na stronie www.szachy.lublin.pl i https://www.facebook.com/szachy.lublin