***  ZGŁOSZENIA DO 30 CZERWCA  *** II Memoriał Jana Maciei XXI Memoriał Mieczysława Najdorfa Warszawa, 8 – 17 VII 2022

1011

Zgłoszenia i termin opłat za udział w Festiwalu przedłużony jest

do 30 czerwca

ZAPRASZAMY!