Konkurs na dostawę sprzętu szachowego DGT do transmisji on-line.

586

Polski Związek Szachowy ogłasza konkurs na dostawę sprzętu szachowego DGT do transmisji on-line.

Prosimy o przesyłanie ofert na dwa rodzaje sprzętu:

  1. Szachownica drewniana DGT Turniejowa, bierki drewniane, Zegar DGT 3000 lub DGT 3000 Limited Edition+ zestaw kabli. Liczba sztuk 45
  2. Szachownica drewniana DGT Bluetooth, bierki drewniane, Zegar DGT 3000 lub DGT 3000 Limited Edition+ zestaw kabli. Liczba sztuk 45

Czas składania ofert: 14.12.2021. Wybór oferentów do 17.12.2021. Czas płatności i realizacji do 31.12.2021.

Polski Związek Szachowy rozpatrywać będzie oferty złożone zarówno na jedną jak i dwie opcje razem. Z uwagi na krótki czas realizacji zadania PZSzach dopuszcza składanie ofert na mniejszą ilość sprzętu i zostawia prawo wyboru więcej jak jednego oferenta. W zależności od zgłoszonych ofert, ich cen oraz ilości dostępnego na rynku sprzętu, PZSzach może wybrać w całości jedną z dwóch opcji w całości lub wybrać dowolną ilość sprzętu z opcji 1 i 2.

Oferent powinien przedstawić ofertę z podaniem ceny brutto każdego zestawu.

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres biuro@pzszach.pl lub papierowej na adres Polski Związek Szachowy ul. Marszałkowska 84/9 00-514 Warszawa

Informacji udziela biuro Polskiego Związku Szachowego 22 841 41 92.