Uchwała nr 84/08/2021

236

Uchwała nr 84/08/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 sierpnia 2021 r.
w sprawie upłynięcia kadencji Kolegium Sędziów PZSzach i oddania sprawy do WZD

Zarząd PZSzach postanowił, że kadencja Kolegium Sędziów PZSzach wygasła i przekazał podjęcie dalszych decyzji w kompetencje Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło 7 członków Zarządu. Oddano 5 głosów za, 2 przeciw.

Nie głosowali: Anna Mrozińska, Krzysztof Góra, Robert Siekanka.