Decyzja Organu Dyscyplinarnego II Instancji w sprawie odwołania od Kary Dyscyplinarnej nr 1/10/2020

3984

Zarząd Polskiego Związku Szachowego (Organ Dyscyplinarny II Instancji) na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 stycznia 2021 roku obradował nad odwołaniem od orzeczenia Komisji Wyróżnień i Dyscypliny Polskiego Związku Szachowego skutkującym o nałożeniu kary
dyscyplinarnej nr 1/10/2020 z dnia 06 października 2020 roku.

W dniu 19 stycznia 2021 roku za pomocą głosowania elektronicznego Zarząd PZSzach podjął decyzję zawierającą 6 orzeczeń oraz postanowił zatwierdzić zaskarżone orzeczenie i zaskarżoną uchwałę utrzymać w mocy.

3 członków Zarządu (Łukasz Turlej, Kamila Kałużna oraz Krzysztof Góra) zgłosiły zdanie odrębne do całości postanowienia, zarówno do całości uzasadnienia, jak i orzeczeń.

Decyzja Zarządu PZSzach z 19.01.2021 
Załącznik: Sprawozdanie sędziowskie z turnieju Koszalin 2007