Internetowe Grand Prix DZSzach

692

Internetowe Grand Prix DZSzach

ORGANIZATOR
Dolnośląski Związek Szachowy

PATRONAT
Polski Związek Szachowy

TERMINY

  • 19.04.2020, godzina 17:00
  • 3.05.2020, godzina 17:00
  • 17.05.2020, godzina 17:00
  • 7.06.2020, godzina 17:00

PLATFORMA
chess.com – należy dołączyć do klubu DZSzach.

UCZESTNICTWO
Turnieje są otwarte dla wszystkich chętnych, nie ma wpisowego.
Do klubu DZSzach na platformie chess.com zostaną przyjęci zawodnicy, którzy posiadają konto z podanym własnym imieniem i nazwiskiem (nick jest dowolny, ale należy uzupełnić rubryki Imię i Nazwisko). Ze względu na konieczność weryfikacji prosimy o dołączenie do klubu min. 30 minut przed turniejem.

SYSTEM ROZGRYWEK
Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund.
Tempo gry: 3min + 2s/pos.
O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów, a w dalszej kolejności punkty pomocnicze wg algorytmu na stronie.
Zawodnicy uczestniczący w IGP DZSzach zobowiązani są przestrzegania zasad fair-play i deklarują brak pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych bądź innego wsparcia w trakcie rozgrywanych partii.
Ostateczne  wyniki zostaną podane po weryfikacji  Anty-Cheatingowej.
Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika z tych i kolejnych zawodów za używanie niedozwolonego dopingu, po uprzednim sprawdzeniu jego partii, oraz ma prawo do podania tego faktu do publicznej wiadomości.

KLASYFIKACJA GENERALNA
Do klasyfikacji liczą się 3 najlepsze wyniki z 4 turniejów.
O kolejności w klasyfikacji generalnej decyduje suma zdobytych punktów, a następnie wyższe miejsce w ostatnim turnieju cyklu (7.06.2020).

NAGRODY W KLASYFIKACJI GENERALNEJ
1 miejsce: udział (wpisowe + zakwaterowanie) w Festiwalu Akiby Rubinsteina
2 i 3 miejsce: wpisowe do Festiwalu Akiby Rubinsteina w Polanicy-Zdrój
Dla zawodników zwolnionych z wpisowego (utytułowanych) istnieje możliwość realizacji nagrody w innej, ustalonej indywidualnie formie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
Wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanym z używanym sprzętem, dostępem do Internetu oraz problemami platformy turniejowej nie będą uwzględniane.
Uczestnictwo w IGP DZSzach jest równoznaczne z akceptacją zapisów Komunikatu Organizacyjnego.