Uchwała 36/05/2019

79

Uchwała 36/05/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 22 maja 2019 r.
w sprawie nadania srebrnych odznak honorowych PZSzach

Zarząd postanowił nadać srebrne odznaki honorowe PZSzach

Kamilowi Plichcie oraz Tomaszowi Żyźniewskiemu.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków zarządu, 5 głosów ZA.