Uchwała 01/01/2019

129

Uchwała 01/01/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 5 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Szachów Branżowych

Zarząd postanowił powołać Komisję Szachów Branżowych w składzie:
Adam Dzwonkowski – przewodniczący, Krzysztof Pajączek – wiceprzewodniczący,
płk Tomasz Malinowski, ks. Krzysztof Domaraczenko, Michał Parzydeł, Bartłomiej Michałowski, Dariusz Puchalski, Klaudiusz Kozłowski – członkowie

W głosowaniu udział wzięło 6 członków zarządu, 6 głosów ZA.