Uchwała Nr 81/11/2018

78

Uchwała 81/11/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 18 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu.

Zarząd postanowił przyjąć nowy Regulamin Zarządu.

W głosowaniu udział wzięło 8 członków zarządu, 6 głosów ZA, 2 przeciw.