Uchwała Nr 74/09/2018

150

Uchwała Nr 74/09/2018
Zarządu PZSzach z dnia 16.09.2018
w sprawie ukonstytuowania się Zarządu PZSzach

Zarząd Polskiego Związku Szachowego wybrany na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 16 września 2018 r. ukonstytuował się w następującym składzie:

Radosław Jedynak – Prezes Polskiego Związku Szachowego
Maciej Cybulski – Wiceprezes Polskiego Związku Szachowego ds. Marketingu i Promocji,
Artur Jakubiec – Wiceprezes Polskiego Związku Szachowego ds. Sportu Wyczynowego,
Paweł Zaskalski – Wiceprezes Polskiego Związku Szachowego ds. Sportu Powszechnego,
Paweł Dudziński – Członek Zarządu Polskiego Związku Szachowego ds. Wydawnictw i Historii Szachów,
Krzysztof Góra – Członek Zarządu Polskiego Związku Szachowego ds. Szachów w Szkole,
Kamila Kałużna – Członek Zarządu Polskiego Związku Szachowego ds. Projektów Strategicznych,
Robert Siekanka – Członek Zarządu Polskiego Związku Szachowego, Departament ds. Prawnych,
Aleksander Sokólski – Członek Zarządu Polskiego Związku Szachowego ds. Informatycznych,
Łukasz Turlej – Członek Zarządu Polskiego Związku Szachowego

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów za.
Nie głosował Łukasz Turlej.