Uchwała nr 40/06/2018

120

Uchwała nr 40/06/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 09 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia listy turniejów do udziału w których wymagane jest
posiadanie licencji zawodniczej oraz przynależności klubowej.

Zarząd PZSzach postanawia przyjąć następującą listę turniejów do udziału w których
wymagane jest posiadanie licencji zawodniczej oraz przynależności klubowej:
Załącznik do Uchwały – Lista turniejów

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA.