UCHWAŁA NR 15/03/2018 w sprawie wprowadzenia opłat za czynności upominawcze, windykacyjne i monitoringowe

94

UCHWAŁA NR 15/03/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 03 marca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia opłat za czynności upominawcze, windykacyjne i monitoringowe

Wprowadzone zostają następujące opłaty za czynności upominawcze lub windykacyjne oraz monitoringowe:

1. Opłaty za czynności upominawcze lub windykacyjne – jednorazowo
a) Pisma wysłane pocztą elektroniczną – 5 zł
b) Pisma wysłane listem poleconym, w tym monity, wezwania do zapłaty – 7 zł
c) Pisma wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w tym monity i wezwania do zapłaty – 10 zł.

2. Sporządzenie i wysłanie monitu (upomnienia, wezwania) – jednorazowo
a) Poczta elektroniczna – 20 zł.
b) List polecony – 25 zł.

Czynność wykonywana jest na adres oficjalnej poczty elektronicznej lub adres pocztowy z Centralnego Rejestru PZSzach.

Czynność wykonywana jest nie wcześniej niż w terminie 2 tygodni od momentu opóźnienia w stosunku do KOF. W przypadku turnieju szachowego jest to 2 tygodnie od daty zakończenia turnieju. Kolejna czynność monitoringowa wykonywana jest nie wcześniej niż po upływie kolejnych 2 tygodni od momentu wykonania poprzedniej czynności.

Wszystkie opłaty za czynności sumują się.

Głosowało 8 członków Zarządu, 6 głosów ZA, 2 wstrzymało się