Uchwała nr 11/03/2018 w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu

75

Uchwała nr 11/03/2018
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 03 marca 2018 r.
w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu 

  1. Podpunkt n z par. 6 punkt 3.1 zostaje przeniesiony do par. 5 punkt 3.1 jako podpunkt m
  2. Podpunkt l z par. 7 punkt 3.1 zostaje przeniesiony do par. 6 punkt 3.1 jako podpunkt o
  3. Podpunkt m z par. 7 punkt 3.1 zostaje przeniesiony do par. 6 punkt 3.1 jako podpunkt p
  4. W paragrafie 5 punkt 3.5 nowe brzmienie otrzymuje podpunkt f: „reprezentowanie – razem z Prezesem Zarządu – PZSzach w relacjach z Ministerstwem Sportu i Turystyki w zakresie prawnym”
  5. W paragrafie 6 punkt 3.2 nowe brzmienie otrzymuje podpunkt m: „reprezentowanie – razem z Prezesem Zarządu – PZSzach w relacjach z Ministerstwem Sportu i Turystyki w obszarze sportu młodzieżowego”
  6. W paragrafie 7 punkt 3.1 nowe brzmienie otrzymuje podpunkt c: „reprezentowanie – razem z Prezesem Zarządu – PZSzach w relacjach z Ministerstwem Sportu i Turystyki w obszarze sportu powszechnego”

Głosowało 8 członków Zarządu, 8 głosów ZA.