UCHWAŁA NR 7/02/2018 w sprawie zawieszenia obowiązywania pkt. 1.1.3 KOF 1/2018

127

UCHWAŁA NR 7/02/2018

z dnia 15.02.2018 r.

w sprawie zawieszenia obowiązywania pkt. 1.1.3 KOF 1/2018

Zarząd PZSzach podjął uchwałę o zawieszeniu obowiązywania pkt. 1.1.3 Komunikatu Organizacyjno-Finansowego Nr 1/2018 do dnia 31.03.2018 r.

 

 

Uprawnionych do głosowania: 8
Oddano następującą liczbę głosów: 8
Głosy „Za”: 7
Głosy „Wstrzymuję się”: 1
Głosy „Przeciw”: 0