UCHWAŁA NR 95/09/2013 o zwolnieniu turnieju arcymistrzowskiego w Polanicy-Zdroju z opłat

119
UCHWAŁA NR 95/09/2013
Z dn. 8 września 2013
o zwolnieniu turnieju arcymistrzowskiego w Polanicy-Zdroju z opłat

Zarząd zdecydował o całkowitym zwolnieniu turnieju arcymistrzowskiego w Polanicy-Zdroju z opłat.

Głosowało sześciu członków zarządu. Pięć głosów za. Jeden głos przeciw. Pięciu członków zarządu nieobecnych.