UCHWAŁA NR 86/09/2013 o powołaniu Ł. Turleja na przewodniczącego Komisji Międzynarodowej

104
UCHWAŁA NR 86/09/2013
Z dn. 8 września 2013
O powołaniu Ł. Turleja na przewodniczącego Komisji Międzynarodowej

Zarząd PZSzach zdecydował o powołaniu Łukasza Turleja na przewodniczącego Komisji Międzynarodowej.

Głosowało jedenastu członków zarządu. Jedenaście głosów za.