UCHWAŁA NR 84/09/2013 o powołaniu J. Kusiny na przewodniczącego Komisji Sportu Powszechnego

134
UCHWAŁA NR 84/09/2013
Z dn. 8 września 2013
O powołaniu J. Kusiny na przewodniczącego Komisji Sportu Powszechnego

Zarząd PZSzach zdecydował o powołaniu Jana Kusiny na stanowisko przewodniczącego Komisji Sportu Powszechnego.

Głosowało jedenastu członków zarządu. Dziesięć głosów za. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.