UCHWAŁA NR 82/09/2013 o powołaniu W. Sapisa na przewodniczącego Komisji Sportowej

124
UCHWAŁA NR 82/09/2013
Z dn. 8 września 2013
O powołaniu W. Sapisa na przewodniczącego Komisji Sportowej

Zarząd PZSzach zdecydował o powołaniu Witalija Sapisa na przewodniczącego Komisji Sportowej.

Głosowało jedenastu członków zarządu. Osiem głosów za, jeden głos przeciw. Dwie osoby wstrzymały się od głosu.