UCHWAŁA NR 77/08/2013 o skreśleniu klubu MKS Sygnał Chodel z listy członków PZSzach

356
UCHWAŁA NR 77/08/2013
Z dn. 9 sierpnia 2013
O skreśleniu klubu MKS Sygnał Chodel z listy członków PZSzach

Zarząd PZSzach podjął decyzję o wykreśleniu z listy członków PZSzach klubu MKS Sygnał Chodel, jeśli do końca roku nie rozpocznie on spłaty zaległości.

Głosowało dziesięciu członków zarządu. Dziesięć głosów za. Nie głosował Krzysztof Góra.