UCHWAŁA NR 75/08/2013 o skreśleniu klubów z listy członków PZSzach

120
UCHWAŁA NR 75/08/2013
Z dn. 9 sierpnia 2013
O skreśleniu klubów z listy członków PZSzach

Zarząd PZSzach podjął decyzję o wykreśleniu z listy członków PZSzach klubów, które złożyły deklarację likwidacji:

MLKS Solec Kujawski (woj. kujawsko-pomorskie)
LZS Szubin (woj. kujawsko-pomorskie)
BTSz Białystok (woj. podlaskie)
UMKS GAMBIT Augustów (woj. podlaskie)
UKS Ciechanowiec (woj. podlaskie)
UKS OLIMPIK Mońki (woj. podlaskie)
KS Pocztowiec Poznań (woj. wielkopolskie)

Głosowało dziesięciu członków zarządu. Dziesięć głosów za. Nie głosował Krzysztof Góra.