UCHWAŁA NR 66/07/2013 o odrzuceniu wniosku Igora Janika o przyznanie pełnego finansowania na MEJ w Budwie

135
UCHWAŁA NR 66/07/2013
Z dn. 11 lipca 2013
O odrzuceniu wniosku Igora Janika o przyznanie pełnego finansowania na MEJ w Budwie

Zarząd nie wyraził zgody na przyznanie Igorowi Janikowi pełnego finansowania udziału w Mistrzostwach Europy Juniorów w Budwie w 2013 roku wraz z opieką trenerską.

Głosowało dziewięciu członków zarządu. Siedem głosów za, jeden głos przeciw, jeden głos wstrzymujący. W głosowaniu nie brali udziału Jan Kusina i Andrzej Matusiak.