UCHWAŁA NR 59/06/2013 o zgodzie na start w MEJ Emilii Kaniewskiej

137
UCHWAŁA NR 59/06/2013
Z dn. 15 czerwca 2013
O zgodzie na start w MEJ Emilii Kaniewskiej

Zarząd wyraził zgodę na start Emilii Kaniewskiej w Mistrzostwach Europy Juniorów na koszt własny.

Głosowało dziesięciu członków zarządu. Dziesięć głosów za.