UCHWAŁA NR 50/06/2013 o przyznaniu premii głównej księgowej

227
UCHWAŁA NR 50/06/2013
Z dn. 15 czerwca 2013
o przyznaniu premii głównej księgowej

Zarząd PZSzach zdecydował o przyznaniu premii głównej księgowej w wysokości 3.000 zł. jako nagrodę ze wysiłek włożony w prace nad bilansem Związku.

Głosowało dziesięciu członków zarządu. Dziesięć głosów za.