UCHWAŁA NR 42/05/2013 o przyznaniu złotych i srebrnych odznak honorowych

120
UCHWAŁA NR 42/05/2013
z dn. 22 maja 2013
o przyznaniu złotych i srebrnych odznak honorowych

Zarząd PZSzach przyznał złote i srebrne odznaki honorowe.

Złote odznaki przyznano następującym osobom:
1. Danuta Rek
2. Elżbieta Pawłowska
3. Zdzisław Potapiński

Srebrne odznaki przyznano następującym osobom:
1. Mirosława Kryszewska
2. Wioletta Stoltmann
3. Anna Bladowska
4. Joanna Bemowska

Głosowało dziewięciu członków zarządu. Dziewięć głosów za. Nie głosował Tomasz Stefaniak.