UCHWAŁA NR 111/10/2013 o nadaniu odznak honorowych PZSzach

116
UCHWAŁA NR 111/10/2013
z dn. 31 października 2013
o nadaniu odznak honorowych PZSzach

Zarząd PZSach przyznał złotą honorową odznakę PZSzach Egbertowi Meissenburguwi.

Głosowało jedenastu członków zarządu. Dziesięć głosów za. Jeden głos przeciw.