UCHWAŁA NR 101/10/2013 Z dn. 11 października 2013 O przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach

99
UCHWAŁA NR 101/10/2013
Z dn. 11 października 2013
O przyjęciu klubów w poczet członków PZSzach

Zarząd PZSzach zdecydował o przyjęciu nowych klubów w poczet członków PZSzach:

1. IMUKSz DEBIUT Ostrowiec Świętokrzyski (SK)
2. WKS FLOTA Gdynia (PO)

Kluby te złożyły wymagane dokumenty.

Głosowało 11 członków Zarządu. Jedenaście głosów za.