UCHWAŁA nr 3/1/2016

554

UCHWAŁA NR 03/01/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego
z dnia 13.01.2016

 

o powołaniu Kadry Narodowej w solvingu na rok 2016

 

Zarząd PZSzach powołał Kadrę Narodową w solvingu na rok 2016 w składzie:

  1. Kacper Piorun (1MŚ 2015)
  2. Piotr Murdzia (1MP 2015)
  3. Aleksander Miśta (3MP 2015)
  4. Piotr Górski

 

Głosowało 10 członków zarządu.  W głosowaniu nie wziął udziału Adam Dzwonkowski.
ZA (4 zawodnikami) – 8 głosów.
ZA – (3 zawodnikami – bez Piotra Górskiego) – 2 głosy.

W stosunku do Piotra Górskiego – wstrzymały się 2 osoby (T. Delega i B. Jeżak).
Prezes Tomasz Delega złożył votum separatum w sprawie powołania Piotra Górskiego do Kadry Narodowej z powodu braku podstawy regulaminowej.