UCHWAŁA NR 2/2016

509
UCHWAŁA NR 2/2016
z dn. 10 stycznia 2016
o powołaniu Kadry Narodowej 2016

Zarząd PZSzach powołał Kadrę Narodową na rok 2016 w składzie:

Kadra Narodowa Mężczyzn na okres 1.01 – 30.06. 2016.
Radosław Wojtaszek GM 2727 – p.2.1.,
Dariusz Świercz GM 2664 – p.2.1.,
Jan-Krzysztof Duda GM 2660 – p.2.1.,
Kacper Piorun GM 2649 – p.2.1.

Kadra Narodowa Kobiet na okres 1.01 – 30.06. 2016.
Monika Soćko GM 2438 – p.4.1.,
Jolanta Zawadzka WGM 2433 – p.4.1.,
Karina Szczepkowska–Horowska WGM 2398 – p.4.1.,
Iweta Rajlich IM 2389 – p.4.1.

Kadra Narodowa do 20 lat na okres 1.01 – 31.12.2016.
Jan-Krzysztof Duda GM 2591 – p.3.1.1.,
Ewa Harazińska WFM 2310 – p.5.1.2.

Ponadto na podstawie punktu:
12.9. Skład Kadry Narodowej może zostać uzupełniony o zawodników powołanych przez Zarząd, na wniosek wiceprezesa ds. sportowych.

Mateusz Bartel GM 2631 – stypendium sportowe, IME 2016,
Joanna Majdan–Gajewska WGM 2384,
Kamil Dragun GM 2567 – MASz (grupa nadziei olimpijskich),
Anna Kantane WIM 2310 – MASz (grupa nadziei olimpijskich).

Głosowało 10 członków zarządu. Dziesięć głosów za. W głosowaniu nie wziął udziału Krzysztof Góra.