Komisja Regulaminowa

Skład Komisji Regulaminowej

Przewodniczący

Witalis Sapis

Członkowie

Bartłomiej Macieja

Waldemar Taboła