Komisja Organizacji i Promocji

Skład Komisji Organizacji i Promocji

Przewodniczący

Magdalena Judek

Członkowie

Krzysztof Gosławski

Kamila Kałużna

Kamila Nieśpielak