Komisja Ofertowa

Skład Komisji

Przewodniczący:

Michał Bartel
Kontakt: m.bartel@pzszach.pl

Członkowie:

Komunikaty Komisji

Archiwum

Członkowie:

Michał Bartel – sekretarz
Andrzej Szewczak