Komisja ds. Szachów w Szkole

Skład Komisji ds. Szachów w Szkole

Przewodniczący

Krzysztof Góra

Członkowie

Anna Kot

Kamila Klimaszewska

Czesław Spisak

Paweł Mroziński

Jacek Wolak

Maciej Karasiński

Urszula Staniszewska

Adrianna Staniszewska

Michał Luch

Ewa Przeździecka

Olga Lisowska

Kamila Kałużna

Waldemar Wolniaczyk