Centralny Rejestr

Centralny Rejestr członków Polskiego Związku Szachowego to system ewidencyjny umożliwiający zarządzanie
danymi członków PZSzach oraz zawodników, sędziów i szkoleniowców.
System obsługiwany jest przez Biuro PZSzach oraz komisje Polskiego Związku Szachowego i Wojewódzkich Związków Szachowych.
Umożliwia on wgląd i bieżącą aktualizację ewidencji klubowej członków, rankingów, kategorii, klas sędziowskich i szkoleniowych na wszystkich szczeblach.

Odwiedź Centralny Rejestr PZSzach.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Centralnego Rejestru prosimy kierować na adres a.ciesinski@pzszach.pl .