Organizatorzy/Konkurs Ofert

Dla Organizatorów

Strona zawiera przydatne informacje i dokumenty dla Organizatorów turniejów szachowych. W razie pytań prosimy o kontakt: biuro@pzszach.pl

Wypożyczenie z PZSzach sprzętu szachowego

Regulamin wypożyczania sprzętu szachowego z Polskiego Związku Szachowego

Konkursy ofert

Strona Komisji Ofertowej