Komunikaty Skarbnika PZSzach

Skarbnik Polskiego Związku Szachowego Bogdan Jeżak przygotował listę podmiotów, które nie uiściły opłat rejestracyjnej/OKR/CR:

Zaległości w opłatach za turnieje 01-01-2017.

<a href=”http://pzszach.pl/wp-content/uploads/2016/11/Zaległości-w-opłatach-za-turnieje-31.10.2016-1.doc” target=”_blank”>Lista zaległości w opłatach stan na 31.10.2016</a>