Komisja Sportu Powszechnego

Skład Komisji Sportu Powszechnego

Przewodniczący

Jan Kusina

Członkowie

Jacek Wolak

Zbigniew Pyda

Jarosław Pietraszewski

Regulamin Komisji Sportu Powszechnego

Pobierz regulamin Komisji Sportu Powszechnego