Komisja Młodzieżowa

Skład Komisji Sportowej 2013 – 2017

Przewodniczący:

Marek Matlak

Członkowie:

Aleksander Miśta

Paweł Dudziński

Winicjusz Drozdowski

Łukasz Brożek

Waldemar Gałażewski

Skład Komisji Sportowej 2009 – 2013

Przewodniczący:

Waldemar Taboła

Członkowie:

Waldemar Gałażewski

Dominik Kulaś

Krzysztof Góra

Włodzimierz Niwiński

Magdalena Łysiak-Półtorak