Komisja Międzynarodowa

Skład Komisji Międzynarodowej

Przewodniczący

Łukasz Turlej

Członkowie

Jacek Gdański

Tomasz Malinowski

Andrzej Matusiak