Centralny Rejestr

Centralny Rejestr członków Polskiego Związku Szachowego to system umożliwiający zarządzanie danymi członków i klubów przez poszczególne komisje wchodzące w skład Polskiego Związku Szachowego oraz Wojewódzkich Związków Szachowych. Umożliwia to wgląd i bieżącą aktualizację ewidencji klubowej członków, aktualizację rankingów, kategorii, klas sędziowskich i trenerskich na wszystkich szczeblach.

Odwiedź Centralny Rejestr PZSzach

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Centralnego Rejestru prosimy kierować na adres asokolski@gmail.com .

 

Szukasz programu ChessArbiter? Wejdź tutaj.