Uchwała nr 7/01/2021

76

Uchwała nr 7/01/2021
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 23 stycznia 2021 r.
w sprawie akceptacji nowej formy umowy PZSzach-WZSzach na 2021 rok.

Zarząd PZSzach postanowił zaakceptować nową formę umowy PZSzach-WZSzach na 2021 rok

W głosowaniu udział wzięło 5 członków Zarządu, 5 głosów za.