XII Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Jana Zukertorta Lublin 24-28.08

486

XII Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Jana Zukertorta – I-go wicemistrza Świata z roku 1886, urodzonego w Lublinie

A) Turniej Mistrzowski od 1800 ranking FIDE lub 2000 ranking PZSzach (zaliczany do oceny FIDE –   szachy klasyczne)

B) Turniej OPEN do 1800 PZSzach i bez rankingu (zaliczany do oceny FIDE– szachy klasyczne)

 1. Organizator:
 • Lubelski Klub Szachowy we współpracy ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową Zygmunta Chmielewskiego w Lublinie.

Sponsor Główny Turnieju:
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO

Sponsor Turnieju:
HORYZONT PARTNER SP. Z O.O.

Patronat i przewodniczący Komitetu Honorowego – sponsor

 • Pan Bogumił KRZYSZCZAK– Prezes Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej im. Zygmunta Chmielewskiego w Lublinie – „ Przewodniczący Komitetu Honorowego – Sponsor X Międzynarodowego Turnieju Szachowego im. Jana Zukertorta – I wicemistrza świata urodzonego w Lublinie”
 • Członek: Tadeusz POPŁAWSKI– sędzia klasy międzynarodowej (IA), wieloletni działacz szachowy, Wiceprezes Lubelskiego Klubu Szachowego Członek Komitetu Honorowego

II. Termin i miejsce rozgrywek

 • 24-28.07.2020 r. – Turnieje Mistrzowski i OPEN
 • Stadion lekkoatletyczny al. Piłsudskiego 22, Lublin (świetlica klubowa)

III.  System rozgrywek. Tempo gry

 • System szwajcarski, kojarzenia komputerowe
 • W grupach możliwy system kołowy przy mniejszej ilości startujących

Tempo gry:
90’na partię plus 30” za każdy wykonany ruch (9 rund) – możliwe uzyskanie kategorii centralnych: pierwsza kategoria, kandydat na mistrza i mistrza krajowego.(pełne normy) oraz kategorii okręgowych bez ograniczeń.. Dopuszczalne spóźnienie na rundę 30 minut.

IV. Harmonogram zawodów

 • Odprawa techniczna 24.lipca 2020. piatek godz. 16.00 na sali gry
 • Uroczyste otwarcie turnieju 24.lipca 2020. piątek godz. 16.15 na sali gry
 • I runda 24.lipca 2020. piątek godz. 16.30
 • II i III runda 25.lipca 2020. sobota godz. 09.00 i następna
 • IV i V runda 26.lipca 2020. niedziela godz. 09.00 i następna
 • VI i VII runda 27.lipca 2020 poniedziałek godz. 09.00 i następna
 • VIII i IX runda 28.lipca 2020 wtorek godz.09,00
 • Zakończenie 28.lipca 2020. 20 minut po zakończeniu ostatniej partii

V. Zakwaterowanie i wyżywienie

Zakwaterowanie i wyżywienie bez ograniczeń w różnym standardzie i warunkach w mieście Lublin wg. własnego uznania, w przypadku grup możliwa pomoc

VI. Nagrody i wyróżnienia

Turniej Mistrzowski: XII Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Jana Zukertorta – I-go wicemistrza Świata z roku 1886, urodzonego w Lublinie
(gwarantowane przy min. 20 zawodnikach)
Nagrody:  zostaną podane w czasie późniejszym dodatkowo dedykowane nagrody w grupach przy udziale w danej klasyfikacji 6 zawodników np. kobiet, juniorów, itp.

Turniej OPEN: do 1800 ranking FIDE (zaliczany do oceny FIDE)

Nagrody zostaną podane w późniejszym czasie, dodatkowo dedykowane nagrody w grupach przy udziale w danej klasyfikacji 6 zawodników np. kobiet, juniorów, itp.

Warunkiem utrzymania nagród w dodatkowych kategoriach jest min 6 zawodników,

VII. Wpisowe

 • 100 PLN (zawiera opłatę kl. rankingową i opłatę do FIDE) Płatne przelewem na konto klubu lub gotówką przed odprawą.

VIII. Zgłoszenia

Mistrzowski  http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2083/
OPEN  http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2082/

Inne informacje

 • W turniejach będzie możliwość uzyskania rankingu międzynarodowego w szachach klasycznych (zgłoszone do oceny międzynarodowej FIDE), możliwe uzyskanie kategorii   centralnych: pierwsza kategoria, kandydat na mistrza i mistrza krajowego.(pełne normy) oraz kategorii okręgowych bez ograniczeń. Dopuszczalne spóźnienie na rundę 30 minut.
  Nagrody nie przechodzą na innych zawodników, w przypadku dzielenia nagrody główne będą dzielone. Każdy zawodnik może otrzymać jedną wyższą nagrodę, nagrody nie przechodzą na innych. Zawodnicy zobowiązani są do walki w duchu sportowej rywalizacji „Fair Play. Zawodnicy ze złą reputacją mogą nie być dopuszczeni do zawodów. Zapraszamy zawodników do walki o normę mistrzowską w turnieju A (mistrzowskim). Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. Uczestnictwo jest zgodą na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku  uczestników przez organizatorów zgodnie z potrzebami organizacji i promocji zawodów a także potwierdzeniem akceptacji przedstawionych warunków udziału.