XV Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Związku Banków Polskich Warszawa, 24 XI 2019

258

XV Ogólnopolski Turniej Szachowy o Puchar Związku Banków Polskich

Warszawa,  24 listopada 2019 r.

 Turniej objęty patronatem Prezesa PZSzach, Pana Radosława Jedynaka.

Celem głównym Turnieju jest popularyzacja sportu szachowego wśród pracowników banków, instytucji międzybankowych i innych podmiotów sektora finansowego. Pozostałe cele:

  • wyłonienie spośród uczestników Indywidualnego Mistrza Instytucji Bankowych i Międzybankowych,
  • wyłonienie Młodego Mistrza,
  • wyłonienie Drużynowego Mistrza Instytucji Bankowych i Międzybankowych.

TERMIN I MIEJSCE

Turniej rozegrany zostanie 24 listopada 2019 roku, w siedzibie Klubu Bankowca, w Warszawie przy ul. Smolnej 6.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W Turnieju mogą wziąć udział pracownicy i dzieci pracowników:

  • banków,
  • instytucji międzybankowych,
  • Ministerstwa Finansów,
  • innych podmiotów sektora finansowego (m.in. firm leasingowych, towarzystw ubezpieczeniowych),
  • innych podmiotów współpracujących z sektorem bankowym.

Turniej rozegrany zostanie w dwóch grupach:

  • Turniej Główny
  • Turniej Młodych Mistrzów

ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego do 18 listopada 2019 roku, do godz. 1500  na adres e-mail: biuro@klubbankowca.com.pl

WIĘCEJ INFORMACJI

na stronie Klubu Bankowca.