Uchwała …/06/2019

9

Uchwała …/06/2019
Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 15 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia klubów MKS “Wierna” Małogoszcz (SK), MGDK Końskie (SK) i KS “Szachownica” Rzeszów (PK).

Zarząd postanowił przyjąć kluby MKS “Wierna” Małogoszcz (SK), MGDK Końskie (SK) i KS “Szachownica” Rzeszów (PK) w poczet członków zwyczajnych PZSzach.

W głosowaniu udział wzięło … członków zarządu, … głosów ZA.