X Turniej Szachowy o “Kordzik Górniczy” Łęczna, 2 XII 2018

95

REGULAMIN

1. CEL IMPREZY
– włączenie się w program obchodów święta Barbórki,
– popularyzacja i upowszechnianie gry w szachy jako intelektualnej rozrywki posiadającej wielkie walory wychowawcze,
– aktywne spędzanie czasu wolnego.
2. PATRONAT STRATEGICZNY
– Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. w Bogdance,
– Związek Zawodowy „KADRA” Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
3. ORGANIZATOR
– Centrum Kultury w Łęcznej, Lubelski Klub Szachowy i Związek Zawodowy „Kadra”.
4. WARUNKI UCZESTNICTWA
– w Turnieju mają prawo uczestniczyć wszyscy chętni zgłoszeni w terminie i zaakceptowani przez Organizatora.
5. TERMIN I MIEJSCE
– 2 grudnia 2018 r. Centrum Kultury w Łęcznej ul. Obrońców Pokoju 1,
– odprawa techniczna o godz. 9.00,
– start godz.10.00.
6. ZGŁOSZENIA I INFORMACJA
– uczestnicy z Łęcznej i powiatu łęczyńskiego zgłaszają swój udział w Turnieju w Centrum Kultury w Łęcznej do 1 grudnia 2018 r. pod adresem mailowym: info@ck.leczna.pl a w przypadku wolnych miejsc na 30 minut przed turniejem,
– uczestnicy spoza powiatu łęczyńskiego zgłaszają swój udział pod adresem:
http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3458/ lub zbyszek.pyda@gmail.com (ilość miejsc ograniczona).
7. WPISOWE
– uczestnicy z terenu Łęcznej i powiatu łęczyńskiego – 10 zł.,
– pozostali uczestnicy – 20 zł.,
– uczestnicy do lat 7 (rocznik 2010 i młodsi) zwolnieni z opłat,
– w przypadku rodzin wpisowe za pierwsze 2 osoby,
– wpisowe przyjmowane będzie w dniu Turnieju do godz. 9:45.
8. SPOSÓB ROZGRYWEK I KLASYFIKACJA
– rozgrywki przeprowadzone będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund w tempie 15 minut dla zawodnika,
– klasyfikacja:
a) suma punktów z gry,
b) punktacja pomocnicza,
c) ilość zwycięstw,
d) wynik bezpośredniego spotkania.

9. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
– nagroda główna: Kordzik Górniczy ufundowany przez Związek Zawodowy „Kadra” Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.,
– nagrody pieniężne i rzeczowe oraz dyplomy dla najlepszych uczestników zawodników Turnieju ufundowane przez Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. i Związek Zawodowy „Kadra” LW „Bogdanka” S.A.,
– puchar Starosty dla najlepszego uczestnika z powiatu łęczyńskiego,
– puchar Burmistrza Łęcznej dla najlepszego uczestnika miasta i gminy Łęczna,
– puchary (miejsca I-III) Prezesa Lubelskiego Klubu Szachowego w kategorii do lat 10,
– puchary (miejsca I-III) Prezesa Lubelskiego Klubu Szachowego w kategorii do lat 14,
– puchar Dyrektora Centrum Kultury w Łęcznej dla najlepszej juniorki do lat 18,
– ponadto Organizatorzy przewidują liczne nagrody i upominki oraz dyplomy w kategoriach juniorskich.
10. UWAGI KOŃCOWE
– Organizator zapewnia sprzęt szachowy,
– w rozgrywkach obowiązują aktualne przepisy PZSzach i FIDE,
– zwycięzca nie może otrzymać dwóch nagród,
– Kordzik Górniczy nie może być przyznany dotychczasowym laureatom tej nagrody,
– ostateczna interpretacja Regulaminu leży w gestii Organizatora i sędziego Turnieju,
– Organizator zapewnia ciastka, kawę i herbatę.
11. OGŁOSZENIA
– Regulamin jest umieszczony na tablicy ogłoszeń w Centrum Kultury w Łęcznej oraz na stronach internetowych: Lubelskiego Klubu Szachowego, Centrum Kultury i Urzędu Miejskiego w Łęcznej, Starostwa Powiatowego w Łęcznej i innych.

Organizatorzy