Rezygnacja Prezesa PZSzach

1381

    W nawiązaniu do informacji o planowanej rezygnacji, jakiej udzielił Prezes Adam Dzwonkowski podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów 10 czerwca 2018 oraz uzgodnień z Delegatami podczas tego WZD informujemy, że w dniu 27 czerwca 2018 Adam Dzwonkowski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dniem 15 września 2018 roku, czyli dzień przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Delegatów zwołanym – po wspólnych uzgodnieniach z delegatami na WZD – w celu wyboru nowego Zarządu PZSzach.

    Informacja o procedurze wyborczej zostanie umieszczona w dniu 2 lipca 2018 r. na stronie pzszach.pl.

   „W związku ze zmianą priorytetów życiowych nie jestem w stanie dalej kontynuować pracy w Zarządzie Polskiego Związku Szachowego i z tego powodu muszę swoją misję zakończyć wcześniej, niż planowałem. Nie oznacza to, że wycofuję się z życia szachowego i zamierzam w innej formule działać na rzecz naszej dyscypliny oraz wspierać nowe władze. Serdecznie dziękuję za współpracę kolegom i koleżankom z Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz pracownikom Biura. Serdecznie też dziękuję wszystkim osobom, które przez lata mnie wspierały w działaniach na rzecz polskich szachów. W tym czasie nastąpiło wiele pozytywnych zmian w polskich szachach i cieszę się, że miałem możliwość w tym uczestniczyć.” – skomentował swoją rezygnację Adam Dzwonkowski.