Sprawozdanie Zarządu PZSzach z działalności za okres 18.06.2017-10.06.2018

964

Zarząd PZSzach niniejszym publikuje sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z działalności we wskazanym okresie.

Sprawozdanie z audytu finansowego za rok 2017, który zakończył się w dniu 18 maja 2018 r., opublikowane zostanie niezwłocznie po wpłynięciu od audytora.

Sprawozdanie Zarządu PZSzach za okres od 18_06_2017 do 10_06_2018

Bilans 2017 z poprawkami z audytu

Rachunek ZiS w.por. 2017 z poprawkami z audytu

Informacja dodatkowa 2017 z poprawkami z audytu

Sprawozdanie biegłego rewidenta

Sprawozdanie zgodne z art. 49 Ustawy o rachunkowości